B R U C H

  • Airbrush-Technik auf grauem Beton
  • 2019
  • 20cm x 20cm